Umowa o roboty budowlane a umowy pokrewne.

Kluczową rolą dla wyjaśnienia zwrotu roboty budowlane jest także dokonanie czytelnego rozróżnienia między przedmiotem umowy o roboty budowlane a przedmiotem umowy innego rodzaju. Odpowiedź na pytanie kiedy mamy do czynienia z robotami budowlanymi a kiedy z czynnościami innego rodzaju nie będącymi robotami budowlanymi jest o tyle istotna, że w przypadku tej pierwszej mamy do czynienia z solidarną odpowiedzialnością inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawcy.

W kolejnych artykułach postaram się opisać najważniejsze cechy umów o wykonanie usług zbliżonych w swoim charakterze do umowy o roboty budowlne tj. :

  1. umowy o dzieło,
  2. umowy zlecenia,
  3. umowy o zastępstwo inwestycyjne,
  4. umowy dostawy,
  5. umowy deweloperskiej.