Podwykonawca a Umowa o roboty budowlane.

Z racji swojego interdyscyplinarnego charakteru oraz specyfiki zakresu proces budowlano-inwestycyjny wydaje się być nie możliwym do zrealizowania w ramach sił wytwórczych jednego podmiotu. Dlatego też doszło do wykształcenia się podmiotów, które w ramach przyjętego modelu dokonują specjalizacji w obrębie określonych zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem budowlano-inwestycyjnym. Tego rodzaju praktyka sprzyja podnoszeniu jakości oraz myśli technologicznej co do projektowania, produkcji czy też wykonawstwa określonych materii składowych opisywanego procesu budowlano-inwestycyjnego