Kierownik Budowy a Umowa o roboty budowlane

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy zgodnie z art. 22 PrBudU. Należy w szczególności:

  1. protokolarne przyjęcie od inwestora terenu budowy

  2. prowadzenie dokumentacji budowy

  3. koordynacja działań

  4. wstrzymanie robót w razie powstania zagrożenia

  5. realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku

  6. przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  7. łączeni funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.