Podstawy rynku nieruchomości

W dobie dynamicznych zmian zachodzących na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości związanych ze wzrostem konkurencyjności oraz silnymi przemianami gospodarczymi w otoczeniu około biznesowym, najistotniejszym determinantem, wpływającym na decyzję co do realizacji inwestycji w nieruchomość, staje się znalezienie właściwych źródeł jej finansowania. Wybór ten jest niestety uzależniony od wielu aspektów których identyfikacja jest często pomijana przy tradycyjnej metodzie oceny finasowania projektów inwestycyjnych na szeroko pojętym rynku nieruchomości. Brak kompleksowej oceny realizowanej inwestycji powoduje częste ich przerwaniem w fazie wykonalności w związku z brakiem środków pieniężnych na pokrycie nie przewidywanych wcześniej ryzyk. Czynnikiem zapewniającym elastyczność działań podejmowanych projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości są kredyty hipoteczne, które umożliwiają jak każde zewnętrzne źródło finansowania przeprowadzać inwestycje, których łączny koszt znacznie przewyższa posiadane środki pieniężne będące w dyspozycji podmiotu zamierzającego prowadzić działania na jakże kapitałochłonnym rynku nieruchomości. Nie bez znaczenia pozostaje fakt iż tematyki kredytów hipotecznych nie można podejmować bez przeprowadzenia wnikliwej analizy samego rynku nieruchomości. Dlatego tak istotnym jest przedstawienie jego podstawowych funkcji i założeń.

Wzrost zainteresowania tematyką kredytów hipotecznych na rynku polskim należy łączyć z wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa i zwiększonym potrzebami mieszkaniowymi spowodowany długoletnim niedostatkiem powierzchni mieszkalnych. Ostatnie lata zaowocowały znacznym wzrostem dynamiki udzielanych kredytów hipotecznych w związku ze spadkiem inflacji poniżej dziesięciu procent. Kredyt hipoteczny stał się ogólnie dostępny dla szerokiego grona ludności przestając być wyłączną domeną ludzi dobrze sytuowanych. Obecnie widzimy bardzo dużą konkurencje na rynku kredytów mieszkaniowych związaną z dostrzeżeniem przez polski sektor bankowy ogromnego potencjału jaki drzemie w tym segmencie usług bankowych. Wzmożone działania reklamowe i ciągle poprawiająca się sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych jaki i całej gospodarki owocuje wzmożoną akcją kredytową, gdzie średni koszt kredytu oscyluje w granicach 9% w skali roku.