Opłaty a kredyt hipoteczny.

Zaciągnięcie kredytu oprócz spłaty rat kapitałowych oraz odsetek, wiąż się także z zapłatą różnego rodzaju opłat i prowizji, których ciężaru kredytobiorca często nie jest świadomy, a których wysokość często znacznie podnosi koszt kredytu jako całości .Do podstawowych najczęściej pobieranych opłat należą:

  1. opłata za rozpatrzenie wniosku,
  2. opłata za przyznanie kredytu,
  3. opłata za promesę,
  4. opłata za przewalutowanie,
  5. opłata za karencje w spłacie,
  6. opłata za inspekcję na budowie,
  7. opłata za wypłatę transzy