Opłaty za rozpatrzeniem wniosku a kredyt hipoteczny.

Opłata za rozpatrzenie wniosku jest opłatą pobieraną przez bank za sam fakt dokonania analiz kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt. Celem jest sprawdzenie czy osoba, która złożyła wniosek kredytowy spełnia wymagania stawiane przez bank. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku wynosi od 0 złotych do kilkaset złotych.