Opłaty za przyznaniem kredytu hipotecznego.

Opłata za przyznanie kredytu jest opłatą pobieraną przez bank w celu pokrycia kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem kredytu. Wysokość opłaty jest zróżnicowana w zależności od banku.