Opłaty za karencje w spłacie a kredyt hipoteczny.

Opłata ta pobierana jest za możliwość nie spłacenia w określonym terminie rat kapitałowych. Oplata ta wynosi za zwyczaj około 1% procenta kwoty kredytu pozostającego do spłaty .