Opłata za inspekcje na budowie a kredyt budowlano-hipoteczny.

W przypadku kredytu budowlano-hipotecznego pobierana jest również dodatkowa opłata za inspekcje na budowie. Czynność ta polega na sprawdzeniu czy przyznany kredyt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem. Od pozytywnego wyniku takiej inspekcji uzależnione są dalsze wypłaty transz.