Kosztorys a Umowa o roboty budowlane.

Kosztorys ma istotne znaczenie w celu określenie nakładów koniecznych do realizacji konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Określa on potrzebną ilość materiałów, robocizny oraz maszyn i urządzeń przez co inwestor może ocenić czy na inwestycje której zamierza dokonać ma wystarczająca ilość środków finansowych a wykonawca może zorientować się w jakiego rodzaju i w jakiej wielkości nakłady musi ponieść w celu wykonania inwestycji.

Istnieje wiele podziałów kosztorysów biorących za przedmiot podziału osobę dla której potrzeb jest on sporządzany: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, kosztorys wykonawczy czy też poziom szczegółowości: kosztorys uproszczony i szczegółowy czy też czas w jakim jest on robiony w stosunku do realizacji inwestycji (np. kosztorys przedwykonawczy i powykonawczy). Ponadto ze względu na rodzaj informacji można wyróżnić również „ślepy kosztorys” zwany przedmiarem, który posiada tylko ilość materiałów, robocizny oraz maszyn i urządzeń jednak bez podawania wyceny za poszczególną jednostkę przeliczeniową.

Kosztorys ma istotne znaczenie przy określaniu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.