Wysokość raty przy kredycie hipotecznym.

Wysokość rat (kredyt o równej racie nominalnej) annuinetowy, w systemie malejących rat kapitałowo-odsetkowych). Podstawą tego podziału jest wysokość i podstawa ustalania raty .Rata płacona przez kredytobiorcę bankowi zawiera w sobie dwa elementy. Pierwszy jest to rata kapitałowa, czyli nominalna wielkość udzielonego kredytu (świadczenie główne wypłacane przez bank na sfinansowanie założonej inwestycji) podzielona przez ilość rat … Continue reading Wysokość raty przy kredycie hipotecznym.

Przedmiot kredytowania przy kredycie hipotecznym

Przedmiot kredytu. (kredyt budowlany, kredyt hipoteczny sensu stricto i kredyty budowlano-hipoteczny). Podział ten bierze za kryterium dystynkcji przedmiot kredytu czyli cel na jaki kredyt ma zostać wykorzystany. Biorąc za podstawę to kryterium podziału można wyróżnić następujące rodzaje kredytów. Kredyt budowlany przeznaczony jest na budowę domu, mieszkania lub nieruchomości komercyjnej. Jego głównym celem jest sfinansowanie inwestycji … Continue reading Przedmiot kredytowania przy kredycie hipotecznym

Typologia podstawowych kredytów hipotecznych.

Pośród wielu form finansowania inwestycji w nieruchomości charakteryzujących się różnorodnością i elastycznością rozwiązań na rynku kredytów hipotecznych można wyróżnić także wiele ich typów i klas. Możemy- stosując różne kryteria – dokonać podziału na następujące rodzaje ze względu na: Przedmiot kredytu. (kredyt budowlany, kredyt hipoteczny sensu stricto i kredyty budowlano-hipoteczny). Podział ten bierze za kryterium dystynkcji … Continue reading Typologia podstawowych kredytów hipotecznych.

Umowa kredytu

W myśl art. 69 ust. 1 PrBan „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz … Continue reading Umowa kredytu

Project finance a Kredyt hipoteczny.

Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości oparte o project finance przeznaczone jest do projektów kapitałochłonnych o wyższym niż przeciętny poziomie ryzyka, gdzie standardowe metody wyceny zdolności kredytowej nie dają pozytywnych rezultatów. Podstawowym założeniem tej metody jest utworzenie spółki celowej konkretnie dla finansowania założonego wcześniej projektu. Udziałowcami utworzonej osoby prawnej są pierwotny organizator projektu jako podmiot inicjujący … Continue reading Project finance a Kredyt hipoteczny.

Leasing zwrotny a Kredyt hipoteczny.

Instytucja leasingu została uregulowana w art.709-709 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.709 „ Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu … Continue reading Leasing zwrotny a Kredyt hipoteczny.

Pożyczka a Kredyt hipoteczny

Zgodnie z art.720 § 1 KC „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. pożyczkę .” Z powyższego przepisu wynikają następujące … Continue reading Pożyczka a Kredyt hipoteczny

Opłata sądowa a przeniesienie własności nieruchomości.

Opłata sądowa od wpisu prawa własności i innych praw w księdze wieczystej ustalana jest na podstawie rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.1 Wysokość jej oblicza się jako określoną część wpis stosunkowego uzależnioną od rodzaju prawa będącego przedmiotem wpisu. Zgodnie z § 1 rozporządzenia wysokość wpisu wynosi: do 10.000 zł – … Continue reading Opłata sądowa a przeniesienie własności nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym notariusz jest zobowiązany do pobrania1 podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%2. Jeżeli sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną następuje w okresie 5 lat od końca … Continue reading Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Doradcy Nieruchomości

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wiecej informacji na Polityka Cookies HouseBrokers.pl

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij