Category Archives: Prawo

Kosztorys a Umowa o roboty budowlane.

Kosztorys ma istotne znaczenie w celu określenie nakładów koniecznych do realizacji konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Określa on potrzebną ilość materiałów, robocizny oraz maszyn i urządzeń przez co inwestor może ocenić czy na inwestycje której zamierza dokonać ma wystarczająca ilość środków finansowych a wykonawca może zorientować się w jakiego rodzaju i w jakiej wielkości nakłady musi ponieść … Continue reading Kosztorys a Umowa o roboty budowlane.

Zasady wiedzy technicznej a Umowa o roboty budowlane.

Wprowadzenie przez ustawodawcą regulacji wymagającej zgodności obiektu z zasadami wiedzy technicznej podyktowane jest nie tylko chęcią ochrony inwestora, który dąży do otrzymania obiektu o określonych parametrach i jakości, lecz zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich osób, które będą miały styczność z obiektem w trakcie jego wznoszenia (np. pracownicy budowlani) jak również po jego wybudowaniu i oddaniu do użytkowania.(np. … Continue reading Zasady wiedzy technicznej a Umowa o roboty budowlane.

Obiekt a Umowa o roboty budowlane

Cześć autorów, których opinii w całości nie podzielam zarzuca ustawodawcy, że określając zakres zobowiązań wykonawcy posługuje się pojęciem obiektu a nie pojęciem robót budowlanych. Po pierwsze, przyjęta konwencja nie jest efektem zaniedbania ze strony ustawodawcy lecz ma na celu podkreślić, że głównym celem zawierania umowy o roboty budowlane jest wykonanie obiektu, (nie tylko obiektu budowlanego … Continue reading Obiekt a Umowa o roboty budowlane

Umowa o generalne wykonawstwo jako umowa o roboty budowlane.

Umowa o generalne wykonawstwo inwestycji ma z reguły węższy zakres przedmiotowy i obejmuje odpowiednio w stosunkach między inwestorem czy generalnym realizatorem a generalnym wykonawcą jedynie etap wykonania inwestycji z pominięciem etapu przygotowanie i planowania inwestycji oraz oddania i rozruchu inwestycji. Umowa o generalną realizacje inwestycji jest umową w której wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich … Continue reading Umowa o generalne wykonawstwo jako umowa o roboty budowlane.

Rys historyczny umowy o roboty budowlane

Po wojnie umowa o roboty budowlane była formalnie podporządkowana przepisom o umowie o dzieło, zawartych w kodeksie zobowiązań. Następnie umowę o roboty budowlane zaczęto kształtować środkami władczymi:1 w latach 1951-1956 stworzono podstawy generalnego wykonawstwa2 w latach 1957-1966 dopuszczono realizacje w systemie wykonawstwa częściowego3 w latach 1966-1969 wyróżniono trzy postacie umowy o roboty budowlane: o generalne … Continue reading Rys historyczny umowy o roboty budowlane

Umowa o generalną realizacje inwestycji

Umowa o generalną realizacje inwestycji jest umową w której wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją inwestycji często w szczególności do : I. Etap planowanie i przygotowanie inwestycji znalezienia i zakupu określonej nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja, opracowania we własnym zakresie lub zlecenia opracowania projektu budowlanego dokonania wszelkich niezbędnych czynności … Continue reading Umowa o generalną realizacje inwestycji