Kierunki rozwoju inwestowania w nieruchomości

Z analizy cech nieruchomości wynika, że jest to wyjątkowa lokata kapitału. Cechy te rzutują bezpośrednio na mocne i słabe strony inwestowania w nieruchomości. Przewaga jednej ze stron jest zdeterminowana typem inwestora (instytucjonalny/indywidualny) oraz formą inwestowania w nieruchomości (pośrednia/bezpośrednia). Najwięcej barier napotyka zdecydowanie inwestor indywidualny, inwestujący w nieruchomości w sposób bezpośredni. Z przytoczonego w podrozdziale 1.2. … Continue reading Kierunki rozwoju inwestowania w nieruchomości

Trendy ekonomiczne we współczesnej gospodarce a inwestowanie w nieruchomości

Współczesna gospodarka znajduje się pod przemożnym wpływem trendów globalizacyjnych. Funkcjonowanie korporacji ponadnarodowych, działalność takich organizacji jak Światowa Organizacja Handlu, zawiązywanie się sojuszy polityczno-gospodarczych typu Unia Europejska, czy NAFTA, a także niepohamowany rozwój technologii teleinformatycznych to czynniki sprawiające, że zacieśniają się więzy między poszczególnymi państwami, znikają granice, a świat staje się „globalną wioską”1. Powstaje pytanie: jak … Continue reading Trendy ekonomiczne we współczesnej gospodarce a inwestowanie w nieruchomości

Trendy społeczno-kulturowe a inwestowanie w nieruchomości

Podstawową cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych jest przechodzenie do „cywilizacji wiedzy”. Tradycyjne, kapitalistyczne „środki produkcji” takie, jak ziemia, kapitał (w sensie pieniądza) i praca schodzą na dalszy plan. To wiedza staje się podstawą tworzenia wartości dodanej w gospodarce; jest fundamentem poprawy produktywności i zwiększania potencjału w zakresie innowacyjności1. Nawiązując do terminologii A. Tofflera można stwierdzić, że … Continue reading Trendy społeczno-kulturowe a inwestowanie w nieruchomości

Nieruchomości na tle alternatywnych lokat kapitału

Na zasadzie przeciwieństw – przez „inwestycje alternatywne” rozumie się wszystkie te, które nie są inwestycjami tradycyjnymi. Inwestycje tradycyjne natomiast są definiowane, jako „podlegające publicznemu obrotowi papiery dłużne (obligacje, bony skarbowe, weksle itp.), akcje oraz lokaty bankowe”1. W związku z tym „inwestycje alternatywne” obejmują takie inwestycje, jak zbiory kolekcjonerskie (dzieła sztuki, antyki, monety, itp.), surowce (drewno, … Continue reading Nieruchomości na tle alternatywnych lokat kapitału

Nieruchomości na tle tradycyjnych lokat kapitału.

Lokaty bankowe. Lokaty bankowe obarczone są stosunkowo najniższym ryzykiem inwestowania, ale równocześnie cechuje je najniższa stopa zwrotu (por. tab. 5)1. Z danych zamieszczonych w tabeli 5 wynika, że relacja stopa zwrotu/ryzyko jest tu najkorzystniejsza2. Zazwyczaj jednak lokowanie pieniędzy w bankach traktowane jest jedynie jako zabezpieczenie przed inflacją. Dane empiryczne wskazują, że obecnie oprocentowanie lokat bankowych … Continue reading Nieruchomości na tle tradycyjnych lokat kapitału.

Słabe strony inwestowania w nieruchomości.

Najważniejszą wadą i barierą inwestowania w nieruchomości jest jego wysoka kapitałochłonność i czasochłonność. Wiąże się to z cechą „niepodzielności” nieruchomości jako instrumentu finansowego1. Oznacza to, że z jednej strony, inwestowanie w nieruchomości jest z reguły dostępne dla ograniczonej grupy majętnych inwestorów instytucjonalnych z dużymi nadwyżkami kapitału, z drugiej zaś, w momencie chęci wycofania ulokowanych w … Continue reading Słabe strony inwestowania w nieruchomości.

Mocne strony inwestowania w nieruchomości

Podstawową mocną stroną inwestowania w nieruchomości jest gwarancja odpowiedniego zabezpieczenia kapitału inwestora1. Wynika to przede wszystkim z cech fizycznych nieruchomości, a mianowicie ze „stałości w miejscu i czasie”. Istotna jest tu też cecha „deficytu”, która zapewnia długookresowy wzrost wartości realnej nieruchomości. Między innymi, dlatego nieruchomości są dobrym zabezpieczeniem przed inflacją. Przy czym znaczenie ma tu … Continue reading Mocne strony inwestowania w nieruchomości

Cechy rynku nieruchomości a specyfika inwestowania w nieruchomości.

Ogólnie rzecz biorąc, rynek nieruchomości określić można jako „ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości i są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomości”1. Tabela 1. Cechy nieruchomości i ich skutki dla inwestorów. Cecha nieruchomości Najważniejsze skutki dla inwestorów: Cechy fizyczne: stałość w miejscu, niepodzielność – dobre zabezpieczenie … Continue reading Cechy rynku nieruchomości a specyfika inwestowania w nieruchomości.

Cechy instytucjonalno-prawne nieruchomości.

Każda nieruchomość stanowi „odrębny przedmiot własności”. Konsekwencją tego jest wyróżnienie na gruncie prawnym czterech rodzajów nieruchomości1: gruntowej, zabudowanej, budynkowej, lokalowej. Fakt, że każda nieruchomość posiada swojego właściciela niesie za sobą określone konsekwencje. Nieruchomości, w przeciwieństwie do innych dóbr, nie można zgubić ani ukraść. Zawsze jest możliwe ustalenie właściciela danej nieruchomości. Dla inwestorów ma to o … Continue reading Cechy instytucjonalno-prawne nieruchomości.

Cechy ekonomiczne nieruchomości.

Cechy ekonomiczne mają swe podłoże w – znanej z teorii ekonomii – koncepcji rzadkości dóbr. Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej zaś powierzchnia ta, choć z punktu widzenia jednego człowieka ogromna, jest jednak ograniczona. Natomiast potrzeby ludzi związane z nieruchomościami, biorąc pod uwagę chociażby stały wzrost demograficzny populacji Ziemian, są coraz większe. Głównie z tych dwóch … Continue reading Cechy ekonomiczne nieruchomości.

Doradcy Nieruchomości

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wiecej informacji na Polityka Cookies HouseBrokers.pl

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij